Wat is er aan te vragen?

In het buurtfonds van de wijk Vinkhuizen is er geld beschikbaar voor leuke, inspirerende en originele initiatieven/projecten die de leefbaarheid verbeteren in Vinkhuizen. De coördinatie/het voorzitterschap van dit fonds is in handen van buurtcentrum de Wende in Vinkhuizen. Iedere ronde worden vijf vertegenwoordigers van de wijk gevraagd om mee te denken in de verdeling van de beschikbare fondsen. 

Per aanvraag is er een bedrag van maximaal € 400,00 beschikbaar.  

Wanneer kun je aanvragen?

In het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 zijn er twee rondes geweest met een totaalbedrag van 5000 euro. De verwachting is dat er ook in het najaar van 2024 en het voorjaar van 2025 geld beschikbaar komt. Zodra dit bekend is, vind je de data van de nieuwe aanvraagrondes op deze plek. 

Ronde 1:
De uitslag van de eerste ronde is bekend en kun je hier bekijken. 

Ronde 2:
De uitslag van de tweede ronde is bekend en kun je hier bekijken. 

Wie kan aanvragen?

Alle inwoners van en buurt- en wijkverenigingen en accomodaties  in Vinkhuizen kunnen een aanvraag doen. Uitgangspunt hierbij is dat de aanvrager het project zelf trekt en uitvoert. Het project/de activiteit moet ten gunste komen van een grote groep mensen in de wijk.

Regels

 • Het initiatief is kansrijk en haalbaar.
 • Het buurtfonds is bedoeld om nieuwe maatschappelijke initiatieven op gang te helpen of bestaande initiatieven een nieuwe impuls te geven. Uit de aanvraag blijkt duidelijk waarvoor de bijdrage bedoeld is.
 • Het initiatief/project heeft geen overwegend commercieel belang en geen winstoogmerk. Initiatieven mogen afkomstig zijn van ondernemers, maar hierbij moet zeer duidelijk zijn dat het resultaat ten goede komt van de inwoners van Vinkhuizen. Verder worden aanvragen met alleen vergoeding van uren niet gehonoreerd.
 • Het toegekende bedrag moet binnen drie maanden na toekenning voor het aangegeven doel zijn gebruikt.
 • Er wordt geen bedrag toegewezen als er een alternatief is dat zonder noemenswaardige meerkosten kan worden ingezet. Bijvoorbeeld: een eigen website voor een buurt zal worden afgewezen, omdat er in de wijk als een wijkwebsite bestaat die door iedere buurt gebruikt kan worden.
 • Het initiatief/project is niet in strijd met (toekomstig) gemeentelijk beleid en/of wetgeving
 • Per aanvraagronde mag er per persoon/organisatie slechts 1 aanvraag worden ingediend. Afgewezen aanvragen mogen niet opnieuw worden ingediend, tenzij bij de afwijzing expliciet wordt aangegeven dat dit wel mag. Als er meer aanvragen zijn dan budget, dan krijgen personen/organisaties die voor de eerste keer aanvragen voorrang.
 • Het is niet mogelijk om een bijdrage te krijgen uit het Buurtfonds als het project/initiatief al gesteund wordt door het Wijkoverleg Vinkhuizen

Wie beslist?

De coördinatie van het buurtfonds vindt plaats onder voorzitterschap van buurtcentrum de Wende, dit betekent niet dat het buurtcentrum over de aanvragen beslist. Per keer worden er vijf vertegenwoordigers van de wijk gevraagd voor de beoordeling van de aanvragen en besluitvorming. Besluit over toekenning of afwijzing wordt medegedeeld via de mail. 

Wat vragen wij?

 • We ontvangen de aanvraag per mail: info@buurtcentrumdewende.nl
 • Je bent bereid om actief je initiatief te promoten. Wij kunnen je vragen om dit te doen op bepaalde evenementen.
 • Een bankrekeningnummer om het geld over te maken. We kunnen ook facturen rechtstreeks vergoeden aan de leverancier van de dienst of het product.
 • We ontvangen graag een verslag van het evenement met foto(‘s). Daarnaast vragen we je om bonnen/facturen te bewaren tot een half jaar na uitvoering. Zo nodig kunnen deze worden opgevraagd.