Slider

Elke derde dinsdag van de maand vindt van 9.15 – 12.00 uur een bijeenkomst plaats van Aglow. Vrouwen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, uit diverse kerken komen samen om elkaar te ontmoeten en om te leren wie ze mogen zijn in Jezus Christus!

De bijeenkomsten zijn gratis en vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Er vindt wel een collecte plaats voor de onkosten.