Op 19 januari 2022 werd bij ons buurtcentrum de container van Warmtestad geplaatst.

Warmtestad wil als maatschappelijke onderneming een bijdrage leveren aan de omschakeling van een fossiele naar een duurzame warmtevoorziening in de stad Groningen. Dit doen wij door het produceren, leveren en exploiteren van duurzame warmte en/of koude tegen een beheersbare prijs en een maatschappelijk verantwoord rendement.

In februari zijn de leidingen van Warmtenet onder het Reitdiep door richting Vinkhuizen getrokken, waardoor ook inwoners van Vinkhuizen aangesloten kunnen worden op het Warmtenet.

Meer informatie is beschikbaar in de container van Warmtenet.